1. CV
 2. |
 3. Español
 4. |
 5. Català
 6. |
 7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

Projectes

 1. BANC DE SANG DE CATALUNYA

 2. QUARTELL DE LA GUARDIA URBANA DE TARRAGONA

 3. DELEGACIÓ D’ECONOMIA I HISENDA DE LES BALEARS

 4. 40 VIVENDES A LA PARADA

 5. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE SANT ANDREU

 6. 95 HABITATGES AL DISTRICTE 22@

 7. HOSPITAL LLEUGER DE BALAGUER

 8. CENTRE TECNOLÒGIC DE MANRESA

01

02

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat