Projecte MARIE

Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement

Context

El projecte MARIE neix en el context de la lluita contra el canvi climàtic, en el qual compromisos europeus com el 20/20/20 2020 i la nova EPBD assignen un rol especial al sector de´l edificació en matèria d’estalvi i eficiència energètica.


Objectiu

El projecte es va iniciar a l'abril del 2011 com a un dels tres primers projectes estratègics del programa MED de la Unió Europea, amb una durada prevista de 45 mesos. Està liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació de 22 socis de diferents regions mediterrànies d’Espanya, França, Itàlia i Grècia, de Montenegro, Malta i Xipre, a més d’Eslovènia i Portugal.

L'objectiu principal del projecte és establir els fonaments tècnics, econòmics i socials per a la renovació energètica a gran escala de l'actual parc d'edificis de la Mediterrània en el marc de les polítiques de la UE. El projecte pretén superar les principals barreres de mercat, institucionals, legislatives i financeres amb una estratègia mediterrània per a l’eficiència energètica en edificis (MEDBEES) amb la fi d’estimular la rehabilitació energètica i la millora d´eficiència energètica al parc d´edificis del sector residencial i de serveis, amb la participació de PIMEs locals . El projecte inclou quatre proves pilot.


Resultats esperats

Nou marc legislatiu, eines institucionals i mecanismes financers, testats en proves pilots

Mesures per donar suport a PIMEs regionals i locals per augmentar l’oferta quantitativa i qualitativa de solucions per a la rehabilitació energètica

Compromisos politics d’implementar l’estratègia MEDBEE

Programa d´informació i formació


Socis

9 països mediterranis, 22 socis

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Associació LIMA- Low impact Mediterranean Architecture, Catalunya
ACC1Ó, Catalunya
IREC Institut de Recerca d´Energia de Catalunya
COPV Conserjería de Obras Publicas y Vivienda, Andalusia
PACA REGION - PROVENCE ALPS COTE D'AZUR, França
CRMA (Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat, PACA) França
EFFINERGIE, França
ANKO (Regional Development Agency of Western Macedonia S.A), Grècia
IASA (Institute of Accelerating Systems and Applications), Grècia
Department of Innovation, Research and University. PIEDMONT REGION, Itàlia
Direzione Regionale Risorsa Umbria, Itàlia
Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Itàlia
Universitat d´Evora, Portugal
Dept. of Business Activities Enterprise policies, technological innovation. Basilicata Region, Itàlia
ARE Liguria, Regional Energy Agency of Liguria, Itàlia
Union of Mediterranean Architects. UMAR
Local Council Association of Malta. LCA
Universitat de Ljubljana, Slovènia
GOLEA (Goriska Local Energy Agency), Slovènia
Municipi de BAR, Montenegro Municipi de Larnaca, Xipre


Implicació/participació de LIMA

LIMA participa principalment en la tasca 4 que té com a objectiu l’anàlisi i foment de la demanda per a la rehabilitació energètica, , així com en les activitats pilots sobre la millora de la legislació energètica i la introducció de mecanismes financers innovadors (PPP – Public-Private-Partnership).

http://www.marie-medstrategic.eu/