There are no translations available.

Projecte VILAWATT

Transició energètica a Viladecans


Context

El projecte VILAWATT és un  projecte guanyador de la 1ª convocatòria de la UrbanInnovativeAction(UIA) 

Objectiu

Vilawatt es basa en assentar les bases de la transició energètica a Viladecans. Aquesta transició s'assolirà amb la creació d’una nova estructura formada per ciutadans, empreses i Ajuntament (PPCP – Public-Private-CitizenPartnership), que constituirà un operador energètic integral, amb l’objectiu d’assolir una gestió energètica més eficient.

Aquest operador promourà la capitalització dels estalvis per finançar la rehabilitació energètica en profunditat dels edificis residencials del barri de la Montserratina. A més a més, es crearà una moneda complementària, anomenada Vilawatt, que servirà tant per incentivar els estalvis energètics com per enfortir l'economia local.

Un punt clau de tot el procés serà el treball comunitari amb la gent del barri, i on es treballarà des de les fases més inicials la participació de totes les parts implicades: ciutadans, empresa local i Ajuntament.


 

Implicació/participació de LIMA

LIMA és soci clau del projecte VILAWATT  en totes les tasques relatives a la rehabilitació energètica en profunditat, i on principalment aportarà la seva expertesa i coneixement en les mesures que s'hauran d'implementar per aconseguir estalvis energètics importants.

Ajuntament de Viladecans/ Vilawatt

UIA/Viladecans