1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
Desenvolupament de projectes d’arquitectura sostenible

Equip

Joan Sabaté i Picasó – Arquitecte director jsabate@saas.cat

(Manresa, 1960) Arquitecte per l’ETSA Barcelona, UPC (1986). Soci fundador de SaAS, director de l’àrea de Construcció de l’Escola d’Arquitectura de La Salle, URL, i membre de la Comisió de Sostenibilitat del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Ha sigut Professor de diferents cursos i Màsters a l’ETSAB, UPC, La Salle URL i a la UIC. Ha impartit conferències i seminaris a vàries universitats i institucions de Catalunya, Madrid, Portugal, França, Itàlia, Brussel·les, Marroc, Algèria, Argentina, Uruguay i Xile.

CV LinkedIn

Cristoph Peters- Arquitecte /  Investigació i Desenvolupament cpeters@saas.cat

(Preetz, 1965) És Arquitecte per la Technische Universität Braunschweig, Alemania (1998) i fuster pel Gremi de Fustería, Kreis Plön, Alemania (1986). És professor de Construcció de l’Escola d’Arquitectura La Salle, URL, coordinador del mòdul d’Edificació Sostenible del “Màster en Enginyería i Gestiò d’Energies Renovables” del Institute for Life Long Learning – IL3, UB . Col·labora amb SaAS des de 2007 com a coordinador de l’àrea d’investigació.

Sandra Araguz / Administració i Gestió saraguz@saas.cat

(Barcelona, 1976) Col·labora amb SaAS des de 2001

Neus Ayza- Arquitecta / Desenvolupament de Projectes nayza@saas.cat

(Barcelona, 1973) Arquitecta per l’ETSA Barcelona UPC (1999), col·labora amb SaAS des de 2005 com a coordinadora de projectes. Ha cursat un any acadèmic a la UC Dublín.

Aina Ferrer-Arquitecta / Desenvolupament de Projectes aferrer@saas.cat

(Palma de Mallorca, 1981) Arquitecta per l’ETSA Barcelona UPC (2007) col·labora amb SaAS des de 2006.

Federico Pesl-Arquitecte / Desenvolupament de Projectes fpesl@saas.cat

(Buenos Aires, 1974) Arquitecte per la Universitat de Buenos Aires (2000) ,col·labora amb SaAS des del 2003 i és coordinador de projectes. Programa de Doctorat d’Urbanisme a l’ETSAB (2002-2003).

CV LinkedIn

Silvia Sasot-Arquitecta/ Promoció ssasot@saas.cat

(Barcelona, 1982) Arquitecta per l’ETSA Barcelona UPC (2007) i Màster Management de la Construcció per La Salle (2007). Programa de Doctorat Construció UPC (2009-2010)

CV LinkedIn

Oriol Reventós / Desenvolupament de Projectes oreventos@saas.cat

(Barcelona, 1981) Estudiant PFC a l’ETSA Vallés UPC. Ha cursat un any acadèmic a l’ENSAM -École national superieur d’architecture de Marseille.

Laura Ferrera / Desenvolupament de Projectes

(Badalona, 1988) Arquitecta Tècnica per l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura La Salle Barcelona (2010)

Mali Gondesen / Investigació i Desenvolupament mgondesen@lima.cat

(Lübeck, 1977) BA European Economics en Nottingham Trent University (2003). Actualment estudiant del Master MSc Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies de la University of East London, en el Centre for Alternative Technology, Gales, Regne Unit.

Ana Sebastian  / Desenvolupament de Projectes
(Barcelona, 1985) Estudiant  PFC de  l’Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull. Ha cursat un  any acadèmico  a la STU – Slovenská Technická Univerzita de Bratislava.

Mapa

Dirección

Balmes 439, 1r 1a
08022 Barcelona

T +34 932 531 269
F +34 932 531 646
saas@saas.cat

Información de interés

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat