1. CV
  2. |
  3. Español
  4. |
  5. Català
  6. |
  7. English
“Busquem la síntesis entre la qualitat arquitectònica, l’eficiència ambiental i la responsabilitat social” J. Sabaté

Cultura de treball

A SaAS creiem que la qualitat arquitectònica i el caràcter innovador del nostre treball ha de partir del compromís a donar resposta a les demandes dels nostres clients, i fer-ho des de la més absoluta honestedad ètica i formal. La forma apareix doncs, com a resultat d’un procés de retrobament amb la plasticitat de la matèria i amb la lògica de la seva estructura.
El coneixemenet i la innovació formen una part escencial de SaAS. Per aquest motiu hem creat un departament de I+D+i especialitzat en arquitectura sostenible dins l’àrea Mediterrànea, des d’on hem començat un projecte ambiciós de reducció de l’impacte ambiental i les emisions associades a l’edificació.
La capacitat de lideratge en l’àmbit tecnològic ens ha dut  establir aliances estratègiques amb universitats, institucions i empreses del sector, a fi de desenvolupar projectes dotats de màxim nivell d’innovació. Els resultats d’aquests estudis s’apliquen en la millora quotidiana del treball amb els nostres clients.

A SaAS creiem que la qualitat arquitectònica i el caràcter innovador del nostre treball ha de partir del compromís a donar resposta a les demandes dels nostres clients, i fer-ho des de la més absoluta honestedad ètica i formal. La forma apareix doncs, com a resultat d’un procés de retrobament amb la plasticitat de la matèria i amb la lògica de la seva estructura.El coneixemenet i la innovació formen una part escencial de SaAS. Per aquest motiu hem creat un departament de I+D+i especialitzat en arquitectura sostenible dins l’àrea Mediterrànea, des d’on hem començat un projecte ambiciós de reducció de l’impacte ambiental i les emisions associades a l’edificació.La capacitat de lideratge en l’àmbit tecnològic ens ha dut  establir aliances estratègiques amb universitats, institucions i empreses del sector, a fi de desenvolupar projectes dotats de màxim nivell d’innovació. Els resultats d’aquests estudis s’apliquen en la millora quotidiana del treball amb els nostres clients.

Sabaté associats —Arquitectura i Sostenibilitat

Balmes 439, 1r 1a, 08022 Barcelona —T +34 932 531 269 —F 932 531 646 —saas@saas.cat